ALPAR

Jako autoryzowany dystrybutor przedstawiamy ofertę firmy ALPAR s.j.

Producent osprzętu linii napowietrznych  niskich i średnich napięć oraz instalacji odgromowych.

Łączniki napowietrzne SN

Słupowe stacje transformatorowe typ STN i STNu

 •  Wyroby Odłączniki i odłączniko-uziemniki napowietrzne SN
 • Rozłączniki i rozłączniko-uziemniki napowietrzne SN
 • Napędy ręczne do sterowania pracą rozłączników SN
 • Podstawy bezpiecznikowe SN
 • Stanowiska słupowe z łącznikami

Katalog:                                                                                                                                                                                                                                                     ALPAR2_katalog2011_Laczniki_SN                                                                              

 • Słupowe stacje transformatorowe typ STN i STNu

Katalog

ALPAR4_katalog2011_STN

 

Wyroby przeznaczone do budowy linii niskich napięć

CENNIK ALPAR 10.05.2011 NOWY

Słupowe stacje transformatorowe typ STSRS i STSRS z punktami pomiarowymi

 • uchwyty końcowe przyłącza
 • uchwyty przelotowe przyłącza
 • zaciski przebijające
 • zaciski prądowe
 • ograniczniki przepięć
 • śruby hakowe
 • uchwyty do mocowania AsXSn
 • uchwyty na kabel i rury
 • uchwyty wysięgników
 • konstrukcje do budowy linii i przyłączy niskich napięć
 • łączniki do budowy łańcuchów izolatorów
 • narzędzia
 • osprzęt instalacji odgromowej

Katalog:

ALPAR1_katalog2011_Osprzet_nN

                                                   ALPAR5_katalog2011_Odgromowka

 

 • Słupowe stacje transformatorowe typ STSRS i STSRS z punktami pomiarowymi

Katalog

ALPAR3_katalog2011_STSRS