ABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności obniżając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają 124 tys. osób.

Struktura biznesowa ABB podzielona jest na pięć Dywizji:

Produkty Energetyki
Produkty energetyki są to kluczowe elementy do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Dywizja ta obejmuje sieć zakładów ABB produkujących transformatory, rozdzielnice, wyłączniki, kable i pokrewne urządzenia. Oferuje także wszelkie usługi niezbędne dla użytkowania ww. produktów i wydłużenia ich żywotności. Struktura Produkty Energetyki obejmuje trzy jednostki biznesowe.

Systemy Energetyki
Systemy „pod klucz” i usługi związane z przesyłem energii elektrycznej oraz sieciami dystrybucyjnymi i elektrowniami są oferowane w ramach tej Dywizji. Kluczowymi obszarami działania są podstacje oraz aparatura i systemy automatyki stacyjnej. Ponadto w tej jednostce ważną rolę odgrywają elastyczne systemy przesyłu prądu przemiennego (FACTS), wysokonapięciowe systemy prądu stałego (HVDC) oraz systemy zarządzania siecią. W obszarze wytwarzania energii elektrycznej oddział ten oferuje oprzyrządowanie oraz systemy sterowania i zasilania potrzeb własnych dla elektrowni. Dywizja podzielona jest na cztery jednostki biznesowe.

Napędy i Automatyzacja Produkcji
Dywizja Napędów i Automatyzacji Produkcji skupia się na rozwiązaniach z zakresu automatyki, które zwiększą produktywność w dyskretnych systemach przemysłowych oraz efektywność energetyczną. Portfolio produktowe, obejmujące silniki i generatory, sterowniki programowalne PLC, energoelektronikę oraz robotykę, dostarczy energię, ruch i kontrolę dla szerokiej gamy aplikacji w automatyce. Wiodąca pozycja w generatorach wiatrowych i rozwijająca się oferta w technologiach solarnych uzupełniają ofertę, łącząc posiadane technologie z zapotrzebowaniem biznesowym.

Produkty Niskich Napięć
Dywizja Produktów Niskich Napięć składa sięz wyłączników i rozłączników, obudów i systemów kablowych, osprzętu elektroinstalacyjnego i komponentów elektrycznych aparatury sterowniczej w celu ochrony ludzi i instalacji przed elektrycznym obciążeniem. W skład dodatkowo wchodzi inteligentny system instalacyjny KNX, który integruje i automatyzuje instalacje elektryczne w budynkach, systemy wentylacyjne i bezpieczeństwa. Wyposażymy każdego klienta w niezawodne, doskonałe jakościowo rozdzielnice niskiego napięcia odpowiednie dla wszystkich potrzeb w zakresie rozdziału mocy i sterowania napędem.

Automatyka Procesowa
Ten obszar biznesu firmy ABB koncentruje się na zapewnieniu swoim klientom produktów i rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Obsługiwane branże to przemysł ropy i gazu, elektroenergetyka, przemysł farmaceutyczny, papierniczy i celulozowy, przemysł wydobywczy i przetwarzania surowców mineralnych, oraz zastosowania morskie i turbosprężarki. Kluczowe korzyści dla klienta to lepsza produktywność aktywów oraz oszczędności w zakresie zużycia energii.