OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

 

• rozdzielnice, szafy
• osprzęt instalacyjny (puszki, listwy zaciskowe)
• gniazda instalacyjne (natynkowe, podtynkowe, hermetyczne)
• łączniki instalacyjne (natynkowe, podtynkowe,)
• korytka kablowe
• rury osłonowe
• złącza kablowe,
• fundamenty